เลือกภาษาที่ต้องการ
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ผลการแข่งขันทั้งหมด...

1>>.สนามกีฬาเทศบาลฯ(หนองขุหลุ) แข่งขัน ฟุตซอล,เปตอง และตะกร้อ (ชาย/หญิง) รุ่นอายุไม่เกิ น 12 , 15 ปี,
2>> สนามกีฬาบ้านม่วงเดียด แข่งขัน ฟุตบอล (ชายและหญิง) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
3>>สนามกีฬาโรงเรียนบ้านดอนทับช้าง แข่งขัน ฟุตบอลและวอลเลย์บอล ( ชาย / หญิง ) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
4>>
สนามกีฬาลานอาเซี่ยน สพป.อบ2 วอลเลย์บอล ( ชาย / หญิง ) รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
5>>สนามโรงเรียนตระการพืชผล แข่งขัน กรีฑา